Kalendarz roku szkolnego

2012/2013

 

 

 

 

KALENDARZ

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

3 września 2012r.

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2012r.

 

3.

 

Ferie zimowe

 

21 stycznia –

3 lutego 2013r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

28 marca – 2 kwietnia 2013r.

 

5.

 

Sprawdzian klasy VI

 

4 kwietnia 2013r.

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

28 czerwca 2013r.

 

7.

 

Ferie letnie

 

29 czerwca – 31 sierpnia 2013r.