Do roku 1958 Szkoła  Podstawowa  funkcjonowała w różnych miejscach  wsi. Zajęcia odbywały się m. in. W prywatnych mieszkaniach. 2 września 1958 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku szkoły. Społeczność uczniowska liczyła wtedy stu dwudziestu pięciu uczniów w siedmiu oddziałach. Grono pedagogiczne stanowiły cztery nauczycielki :

· Helena Rusek

· Eugienia Kaćkiewicz

· Eugienia Rewucka

· Jadwiga Karwowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z roku na rok liczba uczniów i kadry nauczającej. Kroniki szkolne podają, iż w roku szkolnym 1966/67 utworzono, w budynku naszej szkoły SZKOŁĘ PRZYSPOSOBNIENIA ROLNICZEGO, która miała uprawnienia Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

W związku z planowanym kapitalnym remontem szkoły, w roku szkolnym 1974/75 uczniowie klas I-IV zostali przeniesieni do części mieszkania państwa Bazylewicz, natomiast starsi  z klas od V do VIII  byli dowożeni  do Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Morągu.

13 grudnia 1981 roku, kiedy Rada Państwa Polski Ludowej wprowadziła na terytorium całego kraju stan wojenny, wywołał on w uczniach, i ich rodzicach oraz nauczycielach wiele niepokoju. Zajęcia w szkole przebiegały w zmienionym rytmie. Zamiast typowych lekcji odbywały się przez pewien czas zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

1 września 1983 r. dwustu dwudziestu uczniów weszło do wyremontowanej, ale już Zbiorczej Szkoły Podstawowej, której Dyrektorem była pani Genowefa Pietrasik. 

 Na początku lutego 1983 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu odbyły się eliminacje rejonowe turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, w których uczennica naszej szkoły- Dorota Stryjek zajęła indywidualnie pierwsze miejsce. Wzmianka o tym wydarzeniu ukazała się w lokalnej prasie. 11 lutego 1983 roku w szkole założono Spółdzielnię Uczniowską, sklepik MINI. Jej opiekunem została pani Janina Zarachowicz.

W roku szkolnym 1990/91 Rada Pedagogiczna liczyła już czternaścioro nauczycieli, a dyrektorem był pan Lech Gratunik. Od następnego roku szkolnego tworzone były dwuoddziałowe klasy, a rejon szkoły obejmował: Bramkę, Piłąg, Bożęcin, Silin, Zawroty i Ruś. W szkole uczyło się dwieście jedenaścioro uczniów.

Wiosną 2002 roku zorganizowano na terenie szkoły, pierwszą dużą imprezę plenerową pod hasłem WIELKI FESTYN MAJOWY. W dziedzinie sportu zaś, w tym właśnie roku pojawiły się pierwsze znaczące sukcesy uczniów w lekkoatletyce. Pan Leszek Biernacki prowadził, na terenie szkoły, dla uzdolnionych sportowo uczniów, szkółkę lekkoatletyczną. Kolejny rok szkolny przyniósł pierwszą szkolną gazetkęBumerang. Redagowali ją uczniowie klas IV-VI wraz z panią Elżbietą Gratunik i pania Elżbietą Chudzik.

W tym samym roku w naszej szkole rozpoczęła swoją działalność Rada Szkoły. Od tej pory- główny organizator większości imprez  i uroczystości szkolnych. Dzięki swej działalności  i aktywności pozyskiwała ona fundusze na potrzeby uczniów. W tym miejscu należy wspomnieć szczególnie zasługi państwa Lidii i Sylwestra Maj z Bożęcina.

W roku szkolnym 2004/2005 w naszej szkole zorganizowany został wielobój ekologiczny o Puchar Burmistrza Morąga. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali również uczniowi innych szkół, m. In. Chojnika i Jurek.

HISTORIA