Archiwum                                                                                                                                                                                                                                                                                              Strona startowa

Odkrywanie tajemnic na ścieżce przyrodniczo - historycznej ,,Kadyński Las”

 

              Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bramce, w dniu 4 maja 2010r. wraz z opiekunami i pilotem wycieczki Panem Adamem Juszczyszynem, wybrali się na odkrywanie tajemnic na ścieżce przyrodniczo - historycznej ,,Kadyński Las”. Wyprawa możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, które zostało przyznane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

           Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z walorami przyrodniczo-historycznymi miejscowości Kadyny, obcowanie ze sposobami ochrony przyrody oraz popularyzowanie pięknych miejsc we własnym regionie. Uczniów najbardziej zachwycił na terenie rezerwatu 700 letni Dąb Bażyńskiego, który jest przykładem jednej z form ochrony przyrody, jakim jest pomnik przyrody.

Pan Jarosław Mytych – przewodnik po ścieżce ,,Kadyński Las”

 

 

 

           Teren Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej jest bardzo urozmaicony pod względem wysokości. Dzieci miały możliwość oglądania krajobrazu z umieszczonego na terenie rezerwatu punktu widokowego. W oddali obserwowały Zalew Wiślany, Mierzeję Wiślaną i teren poprzecinany głębokimi jarami.

 

Będąc bardzo blisko Fromborka skorzystaliśmy z możliwości i zwiedziliśmy także to miasto. Z dzwonnicy oglądaliśmy panoramę Fromborka, wraz z portem i daleko oddaloną Mierzeją Wiślaną. Seans w planetarium uświetnił całą wyprawę.