PROJEKT UNIJNY

W ramach projektu odbywają się  następujące  zajęcia  dla dzieci:

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE p. Monika Zalewska

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE p. Joanna Grobis

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE p. Bożena Mirowska

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE p. Elżbieta Gratunik:

 

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE p. Joanna Andrzejczak

 

ZAJĘCIA TEATRALNE p. Elżbieta Markowska

 

ZAJĘCIA DEKORATORSKIE p. Iwona Myśliwczyk

 

ZAJ. ROZSZERZAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE p. E. Książek-Wojciechowska

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE Z J. ANGIELSKIEGO p. Edyta Książek-Wojciechowska

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA p. Aneta Turowska

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM p. Rafał Zieliński

W ramach projektu realizowaliśmy dodatkowo:

· Wyjazd do teatru

,, ŚWIADOMIE W PRZYSZLOŚĆ”

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego