Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Dziewiątego listopada 2011 roku odbył się w szkole apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. W przedstawieniu wzięli  udział uczniowie z klasy V i VI  pod kierunkiem pani Jolanty Szkamruk - nauczyciela historii i społeczeństwa.

Występ uczniów oglądali ich koledzy z klas 0- VI naszej szkoły. Podczas krótkiego wystąpienia dzieci dowiedziały się jak wyglądała szkoła pod zaborem pruskim, kiedy to nie można było uczyć się w języku polskim nawet religii, gdzie dzieci narażone były na karę chłosty i represje. Występ był bardzo ciekawy i udany.

W czasie akademii zaprezentowano pieśni patriotyczne: "Mazurek Dąbrowskiego", „Wojenko, wojenko" i "Rota".