PROJEKT SZKOLNY

Projekt, który jest realizowany przez Szkołę, został wpisany do kalendarza wydarzeń szkolnych i zatwierdzony przez Kuratora Warmińsko-Mazurskiego jako innowacja pedagogiczne.

 

  

 

„Małymi krokami do sukcesu”

 

WARMIA - MOJA MAŁA OJCZYZNA