ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRAMCE

 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Lp.

Nazwa programu

Autorzy programu

1.

Program wychowania i kształcenia sześciolatków,,Ku dziecku”

B. Bilewicz-Kuźnia

T. Parczewska

2.

Program do religii w kl. 0 -,, Kocham Dobrego Boga”

 

E. Osecka ks. J. Stali

3.

 

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej - „Szkoła na miarę”

T. Janicka-Panek,    H.Małkowska -Zegadło, B. Bieleń,

4.

W drodze do wieczernika – program do religii

w kl. I-III.

KWK przewodniczył bp. M. Mendyk

5.

Program do religii w klasach I-III -,,Jesteśmy dziećmi bożymi”.

Wł. Kubi

6.

Program do zajęć komputerowych - KlikPlik w kl. I-III

E. Jabłońska - Stefanowicz,

A. Kijo

7.

 

Program nauczania języka angielskiego kl. I-III

 

A. Wieczorek, E. Skiba

 

8.

Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej, w klasach IV-VI.

B. Olszewska

W. Surdyn - Fertsch

 

9.

 

Program,,Historia wokół nas” (Historia i społeczeństwo) kl. IV-VI.

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Kowalski

 

10.

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

B. Surdej

A. Surdej

11.

Język polski dla klas IV-VI -,,Słowa jak klucze II”

T. Bugajska, M. Gudro i inni

12.

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w kl. IV-VI szkoły podstawowej.

D. Wosińska

13.

 

Program nauczania języka angielskiego kl. IV-VI

 

E. Lewandowska,

D. Maciszewska

14.

 

Odkrywamy na nowo – muzyka. Program nauczania dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI.

M. Rykowiska

 

15.

Ciekawi świata – plastyka. Program nauczania dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI

A. Przybyszewska - Pietrasiak

16.

 

Program nauczania przedmiotu sztuka (plastyka i muzyka) w kl. IV-VI szkoły podstawowej

M. Tomaszewska,

K. Turowska – Zakrzewisz

17.

Matematyka wokół nas. Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

H. Lewicka

M. Kowalczyk

18.

 

Matematyka 2001. Program nauczania w kl. IV-VI szkoły podstawowej

M. Dąbrowski i inni

 

19.

,,Tajemnice przyrody” – program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Morko – Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

20.

Program do nauczania Przyrody

w kl. IV-VI

M. Kłyś, E. Sulejczak

21.

Religia kl. IV-VI ,,Wezwani przez Boga”

 

Z. Marek

22.

 

Zajęcia techniczne – program nauczania szkoły podstawowej klasy IV-VI.

U. Białka

 

23.

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy IV-VI.

W. Hermanowski.

24.

Technika – program nauczania do kl. IV

 

W. Korbikiewicz

25.

 

Informatyka – program nauczania kl. V

 

G. Hermanowska,

W. Hermanowski

26.

Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie – Sport -Rekreacja. Szkoła Podstawowa klasy IV-VI.

U. Kierczak

27.

Wychowanie fizyczne kl. IV-VI,,Od zabawy do sportu i rekreacji ”

U. Kierczak, T. Glos

28.

Wychowanie do życia w rodzinie kl. V-VI

 

T. Król i inni